+48 732 082 809 ul. Fabryczna 29/1, 61-512 Poznań
menu
co-trzeba-wiedziec-o-psychoterapii-w-kierunku-uzaleznien-od-alkoholu

Leczenie alkoholizmu to długi proces, który wymaga od nas stosowania wielu działań. Najlepiej, aby alkoholikowi do końca życia towarzyszyła jakaś metoda wspomagająca. Efekty leczenia można podtrzymywać na wiele sposobów. Tylko od nas zależy, jak bardzo zaangażujemy się w proces leczenia oraz ile starań w niego włożymy. Jedno jest pewne – nic nie zastąpi psychoterapii, która jest konieczna, aby wyjść z nałogu. Choroba alkoholowa jest bardzo poważna, dlatego nie powinniśmy bagatelizować jej objawów. Musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z poważnych konsekwencji, które niesie ze sobą nadużywanie alkoholu. Każdy powinien wiedzieć, że nieleczona choroba zaprowadzi nas prosto do śmierci. Z tego względu każde działanie interwencyjne jest szczególnie zalecane. 

Psychoterapia ukierunkowuje nasze myślenie i zmienia styl życia. Podczas leczenia stosowane są różne metody oraz sposoby walki z uzależnieniem. Najważniejsze, aby terapia była podejmowana przed odpowiednią, wykwalifikowaną osobę, która posiada uprawnienia do leczenia, profilaktyki i rehabilitacji wszelkiego rodzaju zaburzeń psychicznych. 

Co składa się na psychoterapię antyalkoholową?

 • Przede wszystkim musi być przeprowadzana pod okiem specjalistów. Nikt nie jest w stanie zastąpić uczonej i doświadczonej osoby. Najskuteczniejsze efekty są wynikiem leczenia stacjonarnego, przeprowadzanego w warunkach zamkniętych, gdzie można całkowicie skupić się na codziennej, wielogodzinnej pracy, która pozwala nam zredukować objawy choroby. 
 • Leczenie może zostać poprowadzone w grupach bądź w formie spotkań indywidualnych.
 • Najważniejsze zadanie psychoterapii to utrzymanie abstynencji pacjenta oraz wpłynięcie na zmianę postrzegania alkoholu. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektów.
 • Psychoterapia jest w stanie przywrócić równowagę i balans emocjonalny osób uzależnionych od alkoholu. Jej metody wspomagają naukę radzenia sobie z sytuacjami stresowymi oraz uczą bawić się i korzystać z przyjemności życia, które nie obejmują spożywania alkoholu. Koniec terapii powinien się równać z pozyskaniem umiejętności funkcjonowania bez używki.
 • Zerwanie z nałogiem kosztuje alkoholików znacznie więcej. W wyniku psychoterapii dochodzi do zmiany osobowości. Bardzo dobrym i wiele wnoszącym rozwiązaniem jest wspólne dążenie do celu, które zapewnia możliwość dołączenia do grupy anonimowych alkoholików. 

Jakie kwestie poruszane są podczas psychoterapii uzależnień od alkoholu?

Zazwyczaj pacjenci zdobywają podstawową wiedzę, która pozwala im zwalczyć chorobę. Edukacja jest kluczowa, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie zrozumieć mechanizmy choroby oraz poznajemy sposoby, które pozwalają na jej wyleczenie. 

Na czym skupia się edukacja na terapii antyalkoholowej?

 • Na zmianie procesów, które odpowiadają za podejmowanie decyzji oraz generują myślenie, wynikające ze spożywania alkoholu,
 • Na zapoznaniu się z działaniem substancji psychoaktywnych, które zwiera alkohol,
 • Na zapoznaniu się ze wszystkimi możliwymi objawami choroby alkoholowej,
 • Na zapoznaniu się ze skutkami zdrowotnymi, obejmującymi sferę psychiczną i fizyczną, które są spowodowane nadużywaniem alkoholu,
 • Na nauce innych dotkliwych konsekwencji uzależnienia od alkoholu,
 • Na przejęciu odpowiedzialności za swój powrót do zdrowia i normalnego życia.

Podczas psychoterapii poszukuje się motywacji, która stanie się kluczowa w drodze do wyzdrowienia. Każdy pacjent powinien dysponować odpowiednimi czynnikami, które będą wspierać jego leczenie. Bardzo często takim czynnikiem motywacyjnym staje się ktoś z rodziny lub bliska i ważna osoba. Najważniejsze jednak, abyśmy dążyli do wyzdrowienia dla siebie, a nie dla kogoś innego. Tylko nasza decyzja o leczeniu może skutkować największą efektywnością. Kiedy zostaniemy zmuszeni do terapii okaże się ona mało skuteczna, a przed wszystkim nietrwała. Motywacja podczas psychoterapii zostaje skierowana do wewnątrz. Podczas całego procesu pacjenci zyskują wiarę w możliwość pokonania nałogu. Terapia pokazuje im, że życie bez używki także jest możliwe. 

Fazy psychoterapii

Psychoterapia składa się z kilku konkretnych faz, które umożliwiają kolejne pokonywanie trudności w związku z leczeniem uzależnienia. 

 • Etap wstępny – obejmuje: pracę, która pozwoli zredukować ilość spożywanego alkoholu, wzmocnienie motywacji, dzięki której możliwe jest kontynuowanie leczenia oraz trening radzenia sobie z głodem alkoholowym, dzięki czemu możliwe jest wydłużanie okresów całkowitej abstynencji.
 • Etap podstawowy – zawiera: pracę nad zaakceptowaniem problemu z alkoholem oraz ograniczeń, które z niego wynikają, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania uzależnienia, praktykę umiejętności psychospołecznych, które wspomagają redukcję stresu, naukę treningów relaksacji, rozpoznawanie objawów nałogu, rozwiązywanie problemów osobistych, które doprowadziły do uzależnienia, zmianę stylu życia, leczenie współistniejących zaburzeń psychicznych, które mogą powodować nawroty choroby.
 • Etap zaawansowany – polega na: praktyce lepszego rozumienia siebie, poprawy funkcjonowania wśród innych ludzi, wzmacnianie umiejętności życiowych, analizie problemów emocjonalnych oraz pracy nad schematami osobowościowymi. 

Każdy etap wnosi wiele korzyści w życie uzależnionego. Dochodzi do stopniowej redukcji potrzeby spożywania używki, a dana osoba uwalnia się od wpływu alkoholu. Każda terapia poprzedzona jest odpowiednim procesem diagnostycznym, który pozwoli na dokładne określenie stadium choroby oraz ewentualnych współistniejących zaburzeń psychicznych, które mogą oddziaływać na chorego i pogłębiać uzależnienie od alkoholu. Diagnoza jest koniecznym etapem, z którego pacjenci wynoszą korzyści. Nie można samemu stwierdzić choroby, ponieważ osoby niewykwalifikowane nie odróżniają poszczególnych zaburzeń od siebie, szczególnie, że niektóre z nich są bardzo podobne do siebie i na podstawie objawów nie zawsze da się odczytać stan zdrowia pacjenta. 

Korzyści z psychoterapii uzależnień

Psychoterapia daje bezpieczeństwo oraz przede wszystkim szansę na powrót do normalnego życia. Jest podstawową formą leczenia alkoholizmu i określana jest mianem najbardziej skutecznego postępowania, które umożliwi trwałe efekty. Każdy pacjent powinien mieć szansę zrozumieć chorobę oraz siebie i swoje objawy. Wiedza zawsze daje nam dużą świadomość. Ponadto, nie każdy alkoholik jest świadomy zniszczeń, które wynikają z nałogu. Czasem potrzeba nieco więcej pracy, aby można było je dostrzec. 

Terapia daje szansę na zbudowanie nowego, normalnego życia, które opiera się na zdrowym postępowaniu. Dochodzi do znacznej poprawy zdrowia fizycznego oraz psychicznego, dzięki czemu pacjenci odzyskują radość z życia. Stabilizacja, którą otrzymują po całym procesie leczenia jest bezcenna. Dodatkowo, mogą także wynieść nowe schematy działania emocjonalnego, poznawczego oraz interpersonalnego, które będą podtrzymywać abstynencję. Życie bez alkoholu jest możliwe i dzięki terapii, nawet najbardziej zaawansowany alkoholik, będzie w stanie w to uwierzyć. 

 

«
»