+48 732 082 809 ul. Fabryczna 29/3, 61-512 Poznań
menu

Wszywka alkoholowa Esperal Zielona Góra

Czy to już choroba alkoholowa i jak sobie pomóc?

Uzależnienie alkoholowe uznaje się za chorobę przewlekłą, stale oddziałującą na organizm ludzki w sposób negatywny. Cechą charakterystyczną alkoholików jest koncentrowanie się jedynie na ciągłym zdobywaniu i konsumowaniu psychoaktywnej używki, ponieważ jest to podyktowane ciągłą lub stałą potrzebą zaspokojenia swojego pragnienia.

Alkoholizm, szczególnie w początkowych fazach choroby, jest trudny do rozpoznania i zdiagnozowania. Niejednokrotnie problem jest bagatelizowany, zarówno przez samego uzależnionego, jak i jego otoczenie. W większości przypadków nadmierne sięganie po alkohol jest racjonalizowane i usprawiedliwiane, np. stresem, chęcią odprężenia się lub uporania się problemami ze snem. Z czasem już nie sama chęć, a przymus nakazuje sięgnąć po alkohol. Z tego powodu już pierwsze symptomy powinny być uznane za niepokojące i skonsultowane ze specjalistą.

Jak działa wszywka alkoholowa Esperal?

Esperal popularnie nazywany wszywką alkoholową zawiera w swoim składzie Disulfiram, który podany podskórnie wpływa na wywołanie zaburzeń w obrębie metabolizmu alkoholu u danego Pacjenta. Jest to substancja, która odpowiada za spowolnienie działania enzymu trawiącego alkohol. Z tego powodu znacznie trudniej przebiega proces utleniania toksycznego aldehydu octowego, głównego metabolitu etanolu w postać mniej szkodliwą – kwas octowy. Nadmierne nagromadzenie aldehydu wywołuje zatrucie alkoholowe. Pojawia się pulsujący w głowie ból, ale także boleści odczuwane są w obrębie brzucha, mięśni i klatki piersiowej. Występują typowe objawy somatyczne: nudności, wymioty, biegunka. Serce zaczyna kołatać, pojawia się nadpotliwość, ciśnienie skacze, człowiek ma trudności w złapaniu tchu, jego skóra na twarzy zaczyna być czerwona z powodu rozszerzonych naczyń krwionośnych. Objawy te w zależności od podanej dawki leku i ilości spożytego alkoholu mogą utrzymywać się nawet przez kilkanaście godzin, przy czym odczuwalne są już po kilku minutach od rozpoczęcia picia. Czas działania wszywki waha się w zależności od czynników indywidualnych Pacjenta od 8 do 12 miesięcy. Tyle czasu trwać będzie całkowite wchłonięcie tabletki do organizmu. Zabieg można wykonać jedynie u osoby pełnoletniej, która poświadcza wolę leczenia własnoręcznym podpisem. Warto wspomnieć, że samo podanie Esperalu może okazać się niewystarczające. Jego działanie warto uzupełnić przez wielotorowe działania uwzględniające psychoterapię. Kompleksowość w tym przypadku umożliwia wyjście z nałogu i rozpoczęcie nowego, zdrowego stylu życia, wolnego od używek.

Wszywka alkoholowa Esperal to nie metoda dla wszystkich
Przeciwskazania do zabiegu

Mimo ogólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa zabiegu, jak i jego niewielkiej inwazyjności, sam Esperal może wywołać spustoszenie w organizmie w sytuacjach kiedy jest on łączony z alkoholem. W takich sytuacjach tworzy się zagrożenie dla zdrowia i życia, a posiadane wcześniej choroby przewlekłe mogą ulec pogłębieniu. Z tego powodu nie zaleca się farmakologicznej metody awersyjnej leczenia uzależnienia u osób:

 • Nietrzeźwych,
 • Z nadwrażliwością na substancję aktywną leku,
 • Nieświadomych swojej decyzji i konsekwencji złamania abstynencji,
 • Niepełnoletnich,
 • Z chorobami przewlekłymi: układu krążenia, oddechowego, sercowego, naczyniowego, epileptykom, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem, z zaburzeniami psychicznymi.

Wszywka alkoholowa Esperal działa kompleksowo
Zalety implantacji wszywki

Wszywka alkoholowa, o ile stosowana jest zgodnie z przeznaczeniem, nie wywołuje skutków ubocznych. Jest całkowicie neutralna dla ludzkiego ciała. Uaktywnia się tylko w przypadku niestosowania się do zaleceń medycznych. Tym samym Esperal od lat cieszy się popularnością i uznaniem szerokiego grona osób uzależnionych od alkoholu, jak i wśród specjalistów. Wiele jego cech wpływa na uzyskiwanie korzyści wynikających z jego wpływu na Pacjenta. Główne zalety wszywki alkoholowej Esperal są następujące:

 • Poprawa funkcjonowania fizycznego organizmu – w czasie abstynencji regenerują się narządy wewnętrzne, a co za tym idzie usprawnia się funkcjonowanie układów wewnętrznych, a także usuwane są toksyny z organizmu.
 • Zwiększa się komfort psychiczny – abstynencja pozwala na odzyskanie kontroli nad swoim zachowaniem, myślami i ogólnym funkcjonowaniem.
 • Zwiększa się komfort życia – wcześniej styl życia podyktowany był przez ciągłe odczuwanie głodu alkoholowego.
 • Natychmiastowe działanie – Esperal uwalnia do krwioobiegu swoją substancję czynną tuż po samej implantacji wszywki, błyskawicznie zmieniając sposób metabolizowania etanolu.
 • Dzięki swoim cechom charakterystycznym skutecznie zwiększa prawdopodobieństwo wyjścia z nałogu.
 • Działanie wszywki alkoholowej obejmuje zarówno wpływ na sferę fizyczną człowieka, generując przy tym powstaje nadwrażliwości na alkohol związanej z niepoprawnym procesem trawienia etanolu, ale także wpływa na umysł alkoholika, pomagając mu zmienić swoje postawy wobec picia. Tworzące się negatywne skojarzenia z alkoholem zastępują te pierwotne (pozytywne). Dodatkowo abstynencja pozwala alkoholikowi dokonanie trzeźwej oceny własnej sytuacji, spojrzenia na własne słabości, a także podjęcia dalszych kroków odwykowych.
 • Działanie wszywki alkoholowej obejmuje zarówno wpływ na sferę fizyczną człowieka, generując przy tym powstaje nadwrażliwości na alkohol związanej z niepoprawnym procesem trawienia etanolu, ale także wpływa na umysł alkoholika, pomagając mu zmienić swoje postawy wobec picia. Tworzące się negatywne skojarzenia z alkoholem zastępują te pierwotne (pozytywne). Dodatkowo abstynencja pozwala alkoholikowi dokonanie trzeźwej oceny własnej sytuacji, spojrzenia na własne słabości, a także podjęcia dalszych kroków odwykowych.

Jak przygotować się do zabiegu wszycia Esperalu?

Przychodząc na zabieg Pacjent musi być przygotowany na konsultację medyczną, która uwzględnia m.in. weryfikację stanu wiedzy danego Pacjenta na temat jej działania. Dodatkowo należy mieć przy sobie dowód osobisty, który będzie niezbędny do podpisania stosownych dokumentów. W dniu zabiegu warto postawić na wygodę stroju i założyć luźne ubrania, które nie będą krępować ruchów.

Jak wygląda zabieg wszycia Esperalu?

Implantacja wszywki alkoholowej odbywa się po wcześniejszym podaniu znieczulenia miejscowego. Zwykle wybór miejsca zaszycia pada na pośladek, ponieważ zapewnia on dyskrecję, a także jest to bezpieczny wybór z punktu widzenia anatomicznego. Warto pamiętać, że jeżeli Pacjent wyrazi taką chęć, można podać lek w inne miejsce, aczkolwiek na to musi wyrazić zgodę lekarz. Lekarz manipulując sterylnymi i jednorazowymi narzędziami przechodzi do nacięcia skóry. Zwykle skalpelem kreśli linię o długości między 1, a 2 cm i następnie głęboko pod skórą, w 6-7cm tunelu umieszcza indywidualnie dobraną dawkę leku, pod powięzią w okolicy mięśniowej. Dawka leku dobierana jest podczas konsultacji medycznej i jest uzależniona w dużej mierze od wagi Pacjenta, a także stopnia jego uzależnienia. Jednorazowe podanie Esperalu gwarantuje minimum 8 miesięcy oddziaływań, przy czym większość lekarzy określa, iż czas ten wydłuża się nawet do roku. po tym czasie w razie potrzeby można zabieg powtórzyć.

Esperal – interakcje z innymi lekami

Disulfiram nie powinien być łączony niektórymi lekami. Należy tutaj wyszczególnić:

 • Produkty lecznicze mające w składzie alkohol – należy uważać na popularne syropy na kaszel, a także niektóre antybiotyki, ponieważ wywołają reakcję disulfiramową,
 • Leki wpływające na zmiany w obrębie krzepliwości krwi (koagulanty), a także antypirynę, fenytoinę, diazepam oraz chlordiazepoksyd – wszywka może nasilać ich działanie.
 • Łączenie Disulfiramu z izoniazydem zaburza pracę ośrodkowego układu nerwowego, wywołując zawroty głowy, pojawiają się nieskoordynowane ruchy, problemy ze snem, a także drażliwość.
 • Łączenie Disulfiramu z metronidazolem wywołuje stany psychotyczne, a także dezorientację.

Wszywka alkoholowa – skutki uboczne

Wszelkie skutki uboczne wszywki związane są z niestosowaniem się do zaleceń medycznych. Na co dzień Esperal jest neutralny dla organizmu i nie powoduje żadnych niepożądanych reakcji.

W momencie kiedy jest on stosowany niepoprawnie może dojść do reakcji psychosomatycznej, która obejmuje reakcje depresyjne, stany paranoidalne, przewidzenia, omamy, manie, a nawet schizofrenię. Inne reakcje wpływają na stan zdrowia fizycznego. Następuje reakcja alergiczna, pojawia się zapalenie nerwów obwodowych, problemy ze snem, objawy somatyczne (nudności, wymioty), ból, nieprzyjemny posmak w ustach, ogólny spadek kondycji i samopoczucia, a w przypadku mężczyzn dość typowa jest przemijająca impotencja.

Wszywka alkoholowa - opinie

Esperal budzi różne emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne – z tego powodu opinie są skrajne. Część osób deklaruje, iż udało im się pokonać swoje słabości właśnie dzięki wymuszonej abstynencji. Inni z kolei twierdzą, że Esperal w ich przypadku zupełnie nie zadziałał. Kolejni twierdzili, że udało im się powstrzymać od picia, ale jedynie na chwile, po czym przegrali walkę z głodem alkoholowym i jak tylko wszywka się dezaktywowała, od razu sięgnęli po napoje wyskokowe. Lekarze z kolei podkreślają, iż jedynie psychoterapia umożliwia realne wyjście z uzależnienia, ponieważ podczas niej przepracowuje się mechanizmy działania choroby alkoholowej, a także sposoby radzenia sobie z nią. Wszywka w środowisku medycznym traktowana jest jako forma wsparcia, a nie działań samowystarczalnych. Inne negatywne opinie na temat Esperalu dotyczą tego, iż nie łagodzi on skutków odstawienia alkoholu, przy czym należy podkreślić, iż nie jest to celem metody awersyjnej. Ma ona zmienić nastawienie i skojarzenia względem alkoholu, odstraszając przed piciem.

Co to znaczy, że Esperal jest terapią awersyjną?

Oznacza to, że osoba posiadająca wszywkę alkoholową pod jej wpływem nabiera lęku przed skutkami, jakie mogą pojawić się kiedy zaczyna ona pić alkohol. Mimo, iż ta forma leczenia budzi kontrowersje w środowisku medycznym, jest ona z powodzeniem stosowana w wielu krajach na świecie. Ponieważ Esperal posiada pewne ograniczenia, zaleca się jego łączenie z innymi działaniami, jak np. psychoterapia.

Kto może poddać się zabiegowi z użyciem Esperalu?

Esperal podaje się w celach antyalkoholowych jedynie u osób pełnoletnich, które nie wykazują cech obecności ewentualnych przeciwwskazań. Aby zabieg był bezpieczny dla Pacjenta, ma on obowiązek odbycia konsultacji medycznej z lekarzem, pod którego opieką się znajdzie. Jest to moment, kiedy szczegółowo bada się stan zdrowia psychofizycznego Pacjenta, poziom trzeźwości, a także etap rozwoju choroby alkoholowej. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, można przeprowadzić implantację wszywki. Na zabieg mogą zgłosić się jedynie osoby trzeźwe, które zachowały minimum dwie doby abstynencji alkoholowej. Jeżeli nie jest to możliwe, można odbyć odtruwanie alkoholowe i dopiero po jego zakończeniu przyjść na zabieg.

Jakie są przeciwskazania do zabiegu?

W grupie przeciwwskazań znajdują się następujące czynniki i choroby:

 • Stan nietrzeźwości lub zbyt krótka abstynencja,
 • Karmienie piersią,
 • Ciąża,
 • Zażywanie koagulantów,
 • Nadwrażliwość na wszelkie składniki Esperalu,
 • Niewydolność serca i jego niedokrwienie,
 • Niewydolność obwodowo-krążeniowa,
 • Przebyty zawał serca,
 • Nadciśnienie,
 • Zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe,
 • Zapalenie zarostowe tętnic,
 • Zaburzenia psychiczne, w tym wcześniejsze próby samobójcze.

Czy Esperal może powodować interakcje z innymi lekami?

Disulfiram nie powinien być łączony niektórymi lekami. Należy tutaj wyszczególnić:

 • Produkty lecznicze mające w składzie alkohol – należy uważać na popularne syropy na kaszel, a także niektóre antybiotyki, ponieważ wywołają reakcję disulfiramową,
 • Leki wpływające na zmiany w obrębie krzepliwości krwi (koagulanty), a także antypirynę, fenytoinę, diazepam oraz chlordiazepoksyd – wszywka może nasilać ich działanie, ponieważ powoduje hamowanie ich przemian enzymatycznych i metabolicznych.
 • Łączenie Disulfiramu z izoniazydem zaburza pracę ośrodkowego układu nerwowego, wywołując zawroty głowy, pojawiają się nieskoordynowane ruchy, problemy ze snem, a także drażliwość.
 • Łączenie Disulfiramu z metronidazolem wywołuje stany psychotyczne, a także dezorientację.
 • Łączenie Disulfiramu z alfentanilem – może to skutkować przedłużeniem jego działania.
 • W ramach przeprowadzonych badań zaobserwowano, że Disulfiram wykazuje zdolność do hamowania reakcji utleniania i wydalania przez nerki ryfampicyny, zaliczanej do grupy antybiotyków.
 • Z kolei badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że Disulfiram w podobny sposób wpływa na procesy metaboliczne peptydów, morfiny i amfetaminy.

Jakie skutki uboczne mogą wystąpić po zabiegu zaszycia?

Disulfiram jest to substancja, która odpowiada za spowolnienie działania enzymu trawiącego alkohol. Z tego powodu znacznie trudniej przebiega proces utleniania toksycznego aldehydu octowego, głównego metabolitu etanolu w postać mniej szkodliwą – kwas octowy. Nadmierne nagromadzenie aldehydu wywołuje zatrucie alkoholowe. Pojawia się pulsujący w głowie ból, ale także boleści odczuwane są w obrębie brzucha, mięśni i klatki piersiowej. Występują typowe objawy somatyczne: nudności, wymioty, biegunka. Serce zaczyna kołatać, pojawia się nadpotliwość, ciśnienie skacze, człowiek ma trudności w złapaniu tchu, jego skóra na twarzy zaczyna być czerwona z powodu rozszerzonych naczyń krwionośnych. Należy dodać, że skrajna reakcja disulfiramowa na etanol może skutkować trwałym uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Szczególnie narażona na takie działanie jest wątroba. Objawy te w zależności od podanej dawki leku i ilości spożytego alkoholu mogą utrzymywać się nawet przez kilkanaście godzin, przy czym odczuwalne są już po kilku minutach od rozpoczęcia picia.

Czy Esperal można stosować podczas ciąży i karmienia piersią?

Nie – zarówno ciąża, jak i laktacja stanowią przeciwwskazanie medyczne leczenia Esperalem.

Czy to prawda, że przed zabiegiem muszę zachować trzeźwość?

Tak – nietrzeźwość potwierdzona badaniem alkomatem, jak i brak zachowanej dwudobowej abstynencji przed zabiegiem stanowią poważne przeciwwskazanie do wykonania zabiegu. Dzieje się tak, ponieważ podany Esperal rozpuszcza się natychmiastowo. Tym samym w przypadku osoby, w organizmie której znajdują się jeszcze pozostałości po alkoholu – natychmiastowo wystąpi reakcja disulfiramowa, której natężenie, czas trwania i finalne skutki trudno przewidzieć.

Czego nie wolno, a co wolno pacjentowi po implantacji leków Esperal?

Po zabiegu:

 • Pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu lub do pracy i zająć się swoimi codziennymi obowiązkami,
 • Pacjent może prowadzić samochód – Esperal w żaden sposób nie zaburza koncentracji, ani zdolności motorycznych. Należy jednak dla własnego komfortu i bezpieczeństwa zapewnić sobie towarzystwo bliskiej osoby, ponieważ ciężko przewidzieć reakcję organizmu na podane znieczulenie,
 • Po zabiegu nie należy się przemęczać, a także ograniczyć aktywność fizyczną (np. zrezygnować z dźwigania), ponieważ świeżo po zabiegu tabletki mogą się przemieścić w nieodpowiednie miejsce,
 • Pacjent będąc pod wpływem działania Esperalu musi dostosować styl swojego życia do konieczności zachowania abstynencji – Disulfiram za każdym razem podczas picia alkoholu daje o sobie znać w formie skutków ubocznych, ale także może wywołać łagodną formę reakcji podczas stosowania kosmetyków, leków i innych preparatów z alkoholem, a także poprzez nawet nieświadome spożycie produktów spożywczych ze śladową ilością alkoholu, np. nadziewanych czekolad, nasączonych ciast, octu, czy też sosów na bazie wina.

Jak długi jest okres działania Esperalu?

Producent gwarantuje 8 miesięcy aktywności wszywki, przy czym lekarze wskazują, że czas ten się wydłuża nawet do 12 miesięcy. Po tym czasie można zabieg powtórzyć, o ile taka konieczność zachodzi.

Czy zabieg Esperalu jest bolesny?

Nie – zabieg jest bezbolesny, a do tego bezpieczny, małoinwazyjny i krótki. Zawsze wykonuje się go po wcześniejszym podaniu znieczulenia miejscowego, dzięki czemu znacząco rośnie komfort samej procedury zaszycia, a Pacjent jest świadomy wszelkich działań lekarza.